Länkar och dokument

 • Mån 6 feb 2023

  Dextrogel restat – förslag till alternativ finns på Eped

  På Eped finns förslag till alternativ till buckal oral glukosgel istället för dextrogel. Till Eped-Neo: https://eped.se/backup/eped/lists/13285307916697158430.html Till dokumentet: https://eped.se/backup/eped/4585_2.0.pdf  

 • Ons 26 sep 2018

  Manual för mötesarrangörer

  Handledning för mötesarrangörer Svensk förening för Perinatalmedicin som består av Svenska Neonatalföreningen och Perinatalarbetsgruppen inom SFOG har gemensamt tagit fram en manual för att underlätta för sjukhus och kliniker att ordna i första hand Vårmötet i Perinatologi. Manualen kan gärna…

 • Ons 13 apr 2016

  Nationellt konsensusdokument om handläggning vid viabilitetsgränsen

  Neonatalföreningen har tillsammans med SFOG:s Perinatal ARG och medicinskt ansvariga för förlossnings- och neonatalverksamhet vid landets universitetssjukhus, utarbetat ett konsensusdokument rörande handläggning av hotande förtidsbörd och barn födda vid viabilitetsgränsen (vecka 22-23). Som Neonatalföreningens ordförande, är jag mycket glad över…

 • Mån 22 sep 2014

  Socialstyrelsen vägleder om vård av extremt för tidigt födda barn

  Socialstyrelsen har utarbetat en vägledning för vård av extremt för tidigt födda barn (födda före 28 fullgångna graviditetsveckor). Vägledningen riktar sig till vårdgivare som bedriver neonatalvård och syftar till att stödja utformningen av en god vård till alla extremt för…

 • Lör 26 apr 2014

  Webbutbildning i neonatal HLR

  Först ut i vår samling länkar och dokument är www.neohlrutbildning.se Hemsidan är en webbaserad utbildning kring de nationella riktlinjerna för neonatal HLR. För den som vill fördjupa sig finns ett omfattande innehåll, bland annat om fosterfysiologi och den fysiologiska omställningen…