Barn- och familjecentrerad uvecklingsstödjande vård

Arbetsgruppen för Barn- och familjecentrerad utvecklingsstödjande vård bildades i början av 2019 under ledning av Stina Klemming, NIDCAP-utbildad och APIB-certifierad neonatolog på Karolinska Universitetssjukhuset och snart färdig NIDCAP-tränare samt FINE-mentor. Gruppen formerades till ett möte 20 mars 2019 med många erfarna sköterskor, läkare och chefer inom neonatologi från 9 orter i Sverige (Umeå, Uppsala, Trollhättan, Göteborg, Linköping, Gotland, Stockholm, Lund och Malmö) samt representanter från Sveriges Prematurförbund. Vi hade en halvdag med presentationer och diskussioner. Professor Jacques Sizun, NIDCAP-utbildad neonatolog i Brest beskrev deras arbete med att införa Infant and Family Centred Care (IFCDC) enligt NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program) och deras fortsatta arbete i Frankrike under Franska Neonatalföreningen i samarbete med Franska föräldraorganisationen “SOS Prema”. Flera orter i Sverige presenterade sina fantastiska ansträngningar och framgångar med olika projekt inom Barn- och familjecentrerad utvecklingsstödjande vård. Vi diskuterade gemensamt svårigheter och utmaningar och konstaterade att en nationell grupp för att fortsätta att lära och dra nytta av varandra var önskvärt. Gruppen är fortfarande under formation och intresserade kan höra av sig till stina.klemming@sll.se

Då gruppen är under uppstart planeras inget möte under hösten 2019. I framtiden planerar gruppen att ses en gång på hösten i samband med Perinataldagarna v43 samt en gång på vår-vintern (se nedan), därutöver telefonmöten.

Nästa möte planeras dagen före Stockholm Conference on Ultra-Early Intervention på Karolinska onsdagen 18/3 2020. Alla som är intresserade är varmt välkomna!

Stina Klemming (ordförande) stina.klemming@sll.se

Sofia Arwehed (vice ordförande) sofia.arwehed@regiongavleborg.se

 
 

access_time 2020-01-10 04:52:18