Barn- och familjecentrerad utvecklingsstödjande vård

Vårt mål är att i brett samarbete arbeta för ständiga förbättringar för sjuka nyfödda och för tidigt födda barn och deras föräldrar före, under och efter neonatalvård baserat på barn- och familjecentrerad utvecklingsstödjande vård.

Syftet med arbetsgruppen är att vara ett nätverk för inspiration, sprida goda exempel och erfarenheter, fungera som katalysator för regionalt och lokalt arbete samt verka för systemförändring via beslutsfattare.

Uppdrag:

  • Stödja & utveckla barn- o familjecentrerad utvecklingsstödjande vård i Sverige
  • Facilitera samarbete, förtydliga definitioner och riktlinjer/best practice, följa upp utvecklingsarbeten
  • Omvärldsspana – Golden standards och pågående forskning
  • Arbeta tvärprofessionellt och med patient/familjemedverkan
  • Involvera chefer/ledare för mandat och beslut

Nationella arbetsgruppen samarbetar med Regionala arbetsgrupper i respektive sjukvårdsregion och träffas två gånger/år, fysiskt i mars i anslutning till Conference on Ultra-Early Intervention och digitalt i oktober i anslutning till Perinataldagarna.

Vid intresse att samverka med Nationella eller Regionala arbetsgrupper kontakta nedanstående sammankallande:

Nationella arbetsgruppen:

Ordförande: Stina Klemming, Lund/Stockholm
Vice ordförande: Sofia Arwehed Uppsala/Gävle

Regionala arbetsgrupper:

Region Norr: Annika Nyholm, Umeå
Region Mitt: Anna Lindén, Västerås & Ylva Thernström Blomqvist, Uppsala
Region Väst: Vakant
Region Sydost: Barbara Graffman, Linköping
Region Stockholm/Gotland: Siri Lilliesköld, Stockholm
Region Syd: Pernilla Stenman & Emelie Oskarsson, Lund

Dokument: Vårdkedjan för barn som behöver neonatalvård och deras familjer

 
 

access_time 2022-01-27 15:59:17