arbetsgrupper

  • Tis 27 maj 2014

    Neonatalföreningen får arbetsgrupper

    Vi i styrelsen har beslutat att inrätta arbetsgrupper inom flera centrala områdena inom neonatologin. Till att börja med bildas arbetsgrupper inom: pulmonologi kardiologi/cirkulation HLR/initialt omhändertagande neurologi infektioner/immunologi nutrition/gastroenterologi omvårdnad/smärta/BB-vård transporter/centralisering Huvudsyftet med arbetsgrupperna är att skapa evidensbaserade och nationella riktlinjer…