Länkar

Webbplatser och dokument som vi särskilt vill lyfta fram.

Webb-baserad utbildning

Neonatal HLR-utbildning www.neohlrutbildning.se

Neonatalregistret,omfattar alla barn som vårdas på neonatalavdelning i Sverige.

Evidence Based Neonatology: Stefan Johansson, Mikael Norman och H.Kirpalani har startat EBNEO, en organisation med en utmärkt där man kan gå in och läsa om nya neo-forskningsrön som kommenteras i ”reviews”. Kliniker kan teckna institutionsmedlemskap.

ePed: ”Erfarenhets och Evidensbaserad Databas för Barnläkemedel”- en informationsportal om barnläkemedel. Kan nås genom anslutna sjukhus lokala intranät.

EXPRESS studiens hemsida

Cochrane Neonatal


access_time 2022-02-09 11:55:06