Arbetsgrupper

Svenska Neonatalföreningen har sedan 2014 arbetsgrupper inom neonatologins viktigaste ämnesområdena. Huvuduppgiften för arbetsgrupperna är att formulera evidensbaserade riktlinjer rörande diagnoser eller behandlingar med stor klinisk relevans. Andra uppgifter är att bistå styrelsen med remissvar och utbildningsinsatser inom sina respektive områden.

Arbetsgruppernas uppdrag och arbetsformer beskrivs mer utförligt i följande dokument.

Arbetsgruppernas rapporter hittar du här:

Alla medlemmar uppmuntras att höra av sig till arbetsgrupperna och ge förslag på områden där riktlinjer behövs.


access_time 2020-02-05 23:23:21