Riktlinjer & vårdprogram

Ansiktslyft här på sidan! När vi sett att alla länkar funkar i ”sidflikarna” kommer vi ta bort nedanstående så riktlinjerna bara ligger på ETT ställe.

Vårdkedjan för barn i behov av neonatalvård och deras familjer: Nationellt kunskapsstöd Socialstyrelsen (2021) – nationella rekommendationer till beslutsfattare och stöd till personal.

 

Asfyxi

Etik

Förlossnings- och BB-vård

Infektioner

Kardiologi och hemodynamik

Metabolism, Hematologi

Neurologi

Nutrition

Oftalmologi

  • Nationella riktlinjer för screening och behandling av ROP (2022)

Pulmonologi

Inhalationssteroider till prematurfödda barn. Nationella rekommendationer (2019)

Smärta

Transporter och Centralisering

Underburenhet

Uppföljning av neonatala riskbarn


access_time 2022-02-10 11:39:19