Styrelsen

Svenska Neonatalföreningen (organisationsnummer 802012-5871) är en delförening i Svenska barnläkarföreningen.

I samband med Årsmötet 24 okt 2019 valdes Carin Widén från Linköping till ny ledamot i styrelsen, då Barbro Diderholm valt att avsluta sitt uppdrag som styrelseledamot

Vi tackar Barbro för fantastiska år och hälsar Carin varmt välkommen i styrelsen.

Styrelse 2019-20

Styrelseinternat i Gränna, februari 2019

Från vänster: Anna Kasemo (kassör), Barbro Diderholm (har nu avgått från sitt styrelseuppdrag), Holger Tingstedt Hövel, Pontus Challis, Anders Elfvin (sekr), Béatrice Skiöld (ordf)

Beatrice Skiöld (ordförande): beatrice.skiold@sll.se

Anders Elfvin (sekreterare/web): anders.elfvin@vgregion.se

Anna Kasemo (kassör): anna.kasemo@regionhalland.se

Carin Widén (ledamot): carin.widen@regionostergotland.se

Holger Hövel (ledamot): holger.hovel@med.lu.se

Pontus Challis (ledamot): pontus.challis@umu.se

Dokument

Stadgar (reviderade 2014)

Styrelsemedlemmar 1977-2017


access_time 2019-10-31 01:15:28