Styrelsen

Svenska Neonatalföreningen (organisationsnummer 802012-5871) är en delförening i Svenska barnläkarföreningen.

I samband med Årsmötet 24 okt 2019 valdes Carin Widén från Linköping till ny ledamot i styrelsen, då Barbro Diderholm valt att avsluta sitt uppdrag som styrelseledamot

Vi tackar Barbro för fantastiska år och hälsar Carin varmt välkommen i styrelsen.

Styrelse 2019-20

Styrelseinternat i Tällberg, februari 2020

Från vänster: Anders Elfvin (sekr), Pontus Challis, Carin Widén, Anna Kasemo (kassör), Béatrice Skiöld (ordf) samt styrelsehundarna Hedda och Sesto. Saknas: Holger Tingstedt Hövel.

Beatrice Skiöld (ordförande): beatrice.skiold@sll.se

Anders Elfvin (sekreterare/web): anders.elfvin@vgregion.se

Anna Kasemo (kassör): anna.kasemo@regionhalland.se

Carin Widén (ledamot): carin.widen@regionostergotland.se

Holger Hövel (ledamot): holger.hovel@med.lu.se

Pontus Challis (ledamot): pontus.challis@umu.se

Dokument

Stadgar (reviderade 2014)

Styrelsemedlemmar 1977-2020


access_time 2020-10-05 14:29:40