Utbildning

Ny checklista för ST-neonatologi

Utbildningsgruppen inom neonatalföreningen har gemensamt under 2016/2017 tagit fram en checklista som för ST-neo och handledare. Det  är viktigt att man dokumenterar sina aktiviteter och på så sätt lättare kan se om det är något man behöver göra mer av. Det underlättar också i uppföljande handledarsamtal om man kan tillsammans kan gå igenom checklistan.  Här kan ni nå checklistan i excelformat. Neonatalverksamheten i Linköping har tagit fram en modell som är ett exempel på hur man kan samla nödvändig information om ST-utbildningen i ett och samma dokument och på så sätt få en bra överblick. Neonatalverksamheten i Linköping har godkänt att deras checklista finns tillgänglig för alla här.

ST-utbildning

Här hittar ni information om SK-kurser: http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser.

Socialstyrelsen har fattat beslut avseende nya målbeskrivningar för ST-läkare som träder i kraft den 1 maj (SOSFS 2015:8). Nu finns det över 1000 sidor omfattande dokumentet publicerat och fullständig information hittar du på Socialstyrelsens hemsida.

Övrig utbildning

Kurser, kongresser och möten hittar ni till höger.

Därtill kan man hitta bra utbildningar, web seminairer och kurser här:

Handledning för mötesarrangörer

Svensk förening för Perinatalmedicin som består av Svenska Neonatalföreningen och Perinatalarbetsgruppen inom SFOG har gemensamt tagit fram en manual för att underlätta för sjukhus och kliniker att ordna i första hand Vårmötet i Perinatologi. Manualen kan gärna användas även i andra sammanhang. Svensk förening för Perinatalmedicin tar gärna emot kommentarer och tips på förbättringar av manualen. Länk till manualen finns här


access_time 2022-04-26 17:06:23

event Kurser

event Möten