hlr

  • Lör 26 apr 2014

    Webbutbildning i neonatal HLR

    Först ut i vår samling länkar och dokument är www.neohlrutbildning.se Hemsidan är en webbaserad utbildning kring de nationella riktlinjerna för neonatal HLR. För den som vill fördjupa sig finns ett omfattande innehåll, bland annat om fosterfysiologi och den fysiologiska omställningen…