abort

  • Fre 9 maj 2014

    Socialstyrelsen sätter vecka 21+6 som gräns vid sena aborter

    Socialstyrelsens Rättsliga Råd hade ett möte 2014-02-14 om tidsgränsen vid sena aborter. Mötet hölls tillsammans med företrädare för kvinno- och barnsjukvård. Som neonatolog närvarade professor Mikael Norman, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm. Vid mötet beslöt Rättsliga rådet att vid sena aborter tillämpa…