Smärta, omvårdnad, BB- och neonatal öppenvård

  • Svetlana Najm (ordförande), Göteborg
  • Mia Wede, Halmstad
  • Thommy Svahn, Göteborg
  • Mattias Kjellberg, Uppsala
  • Maria Lidén, Trollhättan

Gruppen är under omarbetning och ny-uppstart, välkommen att kontakta ordförande om du är intresserad av att arbeta med oss. Vi har ett Skype-möe planerat 4/11.

Under det gångna året har vi tillsammans med LÖF  arbetat med nationella riktlinjer för Vård av mor och barn efter förlossningen. Framöver planeras arbete med Psykofarmaka under graviditeten och påverkan på det o/nyfödda barnet.


access_time 2023-10-13 08:44:21