kramper

  • Sön 25 jan 2015

    Besvara enkät om neonatala kramper

    Här kommer en inbjudan att besvara en enkät om neonatala kramper. NEMO är en EU-stödd multicenterstudie som bl.a. undersöker effekter av antiepileptisk behandling till nyfödda barn. I projektet ingår en web-baserad enkät som undersöker hur neonatala kramper diagnosticeras och behandlas…

  • Mån 9 jun 2014

    Välkommen till 2014 års workshop om neonatala kramper

    Svensk förening för neonatologi bjuder härmed in till en nationell workshop om neonatal kramper. Workshopen äger rum på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm, kl 9-16 fredag 12 september 2014. Klicka här för att ladda ned preliminärt program. Avgiften…