medlemskap

  • Ons 23 apr 2014

    Apropå medlemskap i föreningen

    Svensk förening för neonatologi är en delförening i Svensk barnläkarförening. Organisatoriskt är vi en ideell förening (organisationsnummer 802012-5871). Enligt stadgarna utgörs föreningens medlemmar av de som erlagt den årliga medlemsavgiften. Styrelsen gör nu en organisatorisk och administrativ översyn av föreningen.…