föräldraskap

  • Mån 9 feb 2015

    Om familjebaserad neonatalvård på DN Debatt

    Uwe Ewald och Sara Johansson skrev nyligen på DN Debatt om att det är dags att det är dags att familjebaserad neonatalvård blir normen i Sverige. En mycket viktig artikel! Närhet är det normala. Tiden när vi lämnade våra sjuka…

  • Ons 28 jan 2015

    Neurobiology of Parenting

    Welcome to the Berzelius symposium on the Neurobiology of Parenting, 19-21 August 2015 in Stockholm, Sweden. The symposium is arranged by the Swedish Society of Medicine in cooperation with Acta Paediatrica, Sällskapet Barnavård, John Lind Stiftelsen and Karolinska Institutet. Organizing…