NEMO

  • Sön 25 jan 2015

    Besvara enkät om neonatala kramper

    Här kommer en inbjudan att besvara en enkät om neonatala kramper. NEMO är en EU-stödd multicenterstudie som bl.a. undersöker effekter av antiepileptisk behandling till nyfödda barn. I projektet ingår en web-baserad enkät som undersöker hur neonatala kramper diagnosticeras och behandlas…