TransCent

Mattias Kjellberg (Uppsala, Ordförande)

Elisabet Hentz (Sahlgrenska)
Johannes van den Berg (adjungerad, Umeå)
Tommy Ulinder (Lund)
Fredrik Lundberg (Linköping)

Fredrik Hegardt (Umeå)
Anna Kasemo (Halmstad)

Holger Hövel, Kristianstad

Andreas Odlind, (Falun)

Alexander Rakow (Stockholm)

NATIONELL REKOMMENDATION (2019) för säkerställande av jämlik och patientsäker vård i hela landet framtagen av Svenska Neonatalföreningens arbetsgrupp för transporter och centralisering april 2019: Nationell rekommendation SNF TransCent april 2019 Bakgrund: Bakgrund till dokumentets tillblivelse

Årsrapport 2017-18

Aktiviteter: kurs nov 2017, Umeå


access_time 2021-02-02 14:54:09

event Kurser

event Möten