Om oss

Svenska neonatalföreningen (organisationsnummer 802012-5871) är en delförening i Svenska barnläkarföreningen. Som representanter för professionen arbetar vi bland annat med nationella riktlinjer och utbildningsfrågor. Vi är också en remissinstans och kan tillfrågas i sakfrågor om neonatalvård.


access_time 2017-03-15 16:30:55

event Kurser

event Möten