extrem underburenhet

  • Mån 22 sep 2014

    Socialstyrelsen vägleder om vård av extremt för tidigt födda barn

    Socialstyrelsen har utarbetat en vägledning för vård av extremt för tidigt födda barn (födda före 28 fullgångna graviditetsveckor). Vägledningen riktar sig till vårdgivare som bedriver neonatalvård och syftar till att stödja utformningen av en god vård till alla extremt för…