Neonatalföreningen får arbetsgrupper

Publicerad
2014-05-27 21:01:22
Skribent
Magnus Domellöf

Vi i styrelsen har beslutat att inrätta arbetsgrupper inom flera centrala områdena inom neonatologin. Till att börja med bildas arbetsgrupper inom:

  • pulmonologi
  • kardiologi/cirkulation
  • HLR/initialt omhändertagande
  • neurologi
  • infektioner/immunologi
  • nutrition/gastroenterologi
  • omvårdnad/smärta/BB-vård
  • transporter/centralisering

Huvudsyftet med arbetsgrupperna är att skapa evidensbaserade och nationella riktlinjer i frågor med hög klinisk relevans. Arbetsgrupperna kommer också att kunna bistå oss i styrelsen med remissvar och med att arrangera utbildningar inom sina respektive områden.

Eftersom arbetsgrupperna kommer att arbeta på styrelsens uppdrag finns ett styrdokument som sätter de övergripande ramarna.

Mer information om detta nya arbetssätt kommer på Svenska Perinatalmötet 2014.

label arbetsgrupper, riktlinjer

forum Kommentarer

Kommentera