Socialstyrelsen sätter vecka 21+6 som gräns vid sena aborter

Publicerad
2014-05-09 12:16:02
Skribent
Magnus Domellöf

Socialstyrelsens Rättsliga Råd hade ett möte 2014-02-14 om tidsgränsen vid sena aborter.

Mötet hölls tillsammans med företrädare för kvinno- och barnsjukvård. Som neonatolog närvarade professor Mikael Norman, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.

Vid mötet beslöt Rättsliga rådet att vid sena aborter tillämpa vecka 21 + 6 dagar som yttersta gräns för icke-livsduglighet.

label abort, Socialstyrelsen

forum Kommentarer

 • Ställer sig neonatalföreningens verkligen bakom rättsliga rådets bedömning av ett statistiskt mätande av livsduglighet (t.ex vikt, ålder, kön, soc.grp etc). Jag trodde man verkade för ett individuellt bedömande efter att vägt in många andra faktorer. Eller inträder livsdugligheten ett visst klockslag mellan åldern 21+6 och 22+0 veckor? I min värld är dessutom ul best av ålder ssk vid tidig iugr behäftad med stort metodfel.
  Ironiskt att neoföreningens publ kommer samtidigt m Gunnar Sedins dödsruna!!

  Uwe Ewald

  , 31 maj, 2014 |
 • Som föredragande (men inte inbjuden till den efterföljande diskussionen och beslutsfattandet) i rättsliga rådet tycker jag beslutet är välkommet. Det har tidigare inte funnits någon uttalad övre gräns för sena aborter i Sverige. Jag angav särskilt tre motiv till att man nu behöver revidera sin hållning: a) det förändrade kunskapsläget där trenden att allt omognare barn kan räddas till livet fortsätter hålla i sig i Sverige, b) den reviderade lagstiftningen från 2008 om definitionen av ett barn/människa (“…en nyfödd, som efter födelsen andats eller visat något annat livstecken, samt dödfödd som avlidit efter utgången av tjugoandra havandeskapsveckan.”) samt c) den nya lagstiftningen från 2011 med föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling som ger nya och mer långtgående direktiv om vad som ska/måste göras (särskilt inför beslut att avstå från eller avbryta behandling) från vecka 22+0 dagar (då ett barn föds). Svensk lag grundas med andra ord på graviditetslängdsbestämning.

  Vad jag förstår väger rättsliga rådet in en mängd individuella faktorer i sina beslut om senaborter, inte bara graviditetslängden. Och jag vet att rådet inte är ovetandes om begränsningarna i ultraljudsbestämning av graviditetslängden. Men på samma sätt som andra instrument kan ha missvisning, tycker Uwe Ewald att vi ska avråda från att använda kompass för beslutsfattande när man seglar i dimma? Och innebär kritiken att neonatalföreningen istället skulle ha uppmuntrat rättsliga rådet att bryta mot lagen genom att inte ange en övre gräns?

  Mikael Norman

  , 1 juni, 2014 |
 • Neonatalföreningen rapporterar detta endast som en nyhet och vi har inte varit involverade i beslutet. Även om vi alltså inte står bakom beslutet, ser vi det dock som ett klart framsteg. Det du efterfrågar, Uwe, är att rättsliga rådet skulle gå tillbaka till sin tidigare praxis att inte ha någon specificerad gräns. Problemet är att detta inte har fungerat utan aborter ofta har beviljats i gestationsveckor långt över vecka 22. Den allra bästa lösningen vore att det skulle finnas minst en neonatolog representerad i Rättsliga rådet (saknas helt barnkompetens i nuläget), vilket skulle kunna möjliggöra mer individuella bedömningar. Detta är något som vi får jobba vidare på att “lobba” för.

  Magnus Domellöf

  , 1 juni, 2014 |
 • Som Magnus skriver ovan: detta är ett referat av ett beslut taget av Rättsliga rådet, Socialstyrelsen, och det gäller vid sena aborter.
  Vi har formulerat om rubrik och text något, så att det tydligare framgår att Socialstyrelsen avser denna tidsgräns vid sena aborter.

  Stefan Johansson

  , 3 juni, 2014 |
 • Så bra med uppdateringen av nyhetsbrevet! Stort tack för förtydligandet om att det rör abortlagen. Det tydliggör ju att vi inte diskutera den gamla tvistefrågan om när ev livsduglighet av en levande född individ föreligger!

  Uwe Ewald

  , 3 juni, 2014 |
  • Bra att vi kunde räta ut denna oklarhet och förtydliga nyheten!

   Och tack Uwe för dina kommentarer! En strategi kring webben är just interaktivitet med våra medlemmar – för en mer levande diskussion i neonatal-Sverige.

   Stefan Johansson

   , 3 juni, 2014 |

Kommentera