Högbergakurs, tema första tiden i livet.

Datum: 2024-09-02 - 2024-09-03


I år är temat för Högberga-kursen ”Första tiden i livet – initialt omhändertagande av nyfödda med närhet, hud-mot-hudkontakt och samvård av mor och barn”. Kursen anordnas av arbetsgrupperna för HLR och initialt omhändertagande samt gruppen för Barn- och familjecentrerad utvecklingsstödjande vård (BFCUV). Anmälan till kursen är nu öppen. Program Högberga september 2024.

 

event Kurser

event Möten