Uppdaterade riktlinjer vid extrem förtidsbörd från konsensusgruppen

Konsensusgruppen är utsedd av Svenska Neonatalföreningen och Perinatal-ARG inom Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi och består av obstetriker och neonatologer från alla universitetssjukhus i Sverige. Gruppen har precis avslutat arbetet med förnyade riktlinjer vid extrem förtidsbörd. Rekommendationerna för barn födda vid gränsen för viabilitet  (<24GV) har inte förändrats men texten har förtydligas. Föräldrainformation har även tagits fram. Rekommendationen och föräldrainformationen är länkad nedan men finns även på neonatalföreningens hemsida under riktlinjer och vårdprogram -> underburenhet

Nationella riktlinjer vid extrem förtidsbörd (2024)

Föräldrainformation om barn som föds före 27 graviditetsveckor (2024)


Publicerad
2024-04-08 av Pontus Challis