Perinataldagarna 2023

Datum: 2023-10-26 - 2023-10-27


Perinatala höstmötet hålls traditionsenligt på Läkarsällskapets lokaler i Stockholm. Program hittar du här: Program Perinataldagarna 2023 231015

Länk för anmälan: https://www.trippus.net/perinataldagar

 

Skicka in ditt abstract till Perinataldagarna!

Vi vill ha ditt abstract för fria fördrag. Utvalda abstract kommer att presenteras antingen torsdag eller fredag. Pris för bästa föredrag delas ut.

Instruktion:

Abstractet ska skrivas i word, typsnitt arial, 12 punkter

Strukturera ditt abstract under rubrikerna bakgrund, metod, resultat och slutsats.

Alla medförfattare ska vara listade i ordning och affilieringar hänvisas till med upphöjd siffra och listas nedanför författarna. Mailadress till den författare som ska presentera abstractet ska anges.

Max 300 ord.

Kan skrivas på svenska eller engelska. Mall som kan användas hittar du här.

Abstract mailas sedan med wordfilen som bilaga till abstract@commee.se

 

Deadline fredag 29 september kl 23.59.