En dag om perinatal etik

Datum: 2023-12-04


ME Graviditet och Förlossning samt ME Neonatologi, i samarbete med Etiska Rådet vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, arrangerar:

En dag om Perinatal Etik

Etiska dilemman kring perinatal handläggning och omhändertagande av extremt prematura barn.

Ett mycket spännande program som du hittar i sin helhet här samt nedan.

Länk anmälan: https://forms.gle/Xz1KhDn6weHoDXjU6

 

Programmet:

08.00–08.20 Registrering & kaffe

08.20–08.30 Inledning – presentation & bakgrund från planeringsgruppen

08.30–10.40 Vad händer när medicinsk behandling är indicerad för fostret, men
kontraindicerad för mamma eller tvärtom?
Moderatorer: Anna Sand & Charlotte Lindblad Wollmann

 • Etiska dilemman ur ett kliniskt perspektiv – Sverker Ek, docent, Centrum för Foster Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Vem bestämmer prenatalt: moder vs foster-intresse – Ulrik Kilbohm, professor i medicinsk etik, Karolinska Institutet & Universitetssjukhuset
 • Abort och avbrytande av graviditet, lagar regler och mänskliga rättigheter –Ingrid Sääv, specialist i Gynekologi & Obstetrik, PhD, FARG/SFOG
 • Perinatalt omhändertagande och sena aborter – några medicinrättsliga gränsdragningsfrågor – Kavot Zillén, docent, universitetslektor i offentlig rätt, Stockholms Universitet
 • Kvinnans perspektiv – hälsorisker för kvinnan vid mycket tidigt kejsarsnitt samt internationella jämförelser – Bo Jacobsson, professor i Obstetrik & Gynekologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

10.4011.00 Kaffepaus

11.00–12.30 Information till föräldrar innan födsel av ett extremt prematurt barn
Moderatorer: Marco Bartocci & Ingela Hulthén Varli

 • Utfall för barn födda i vecka 22 och 23 samt internationella jämförelser – Ulrika Ådén, professor i Neonatologi, Karolinska Institutet & Universitetssjukhuset
 • Är vi alltid ärliga vad det gäller prognosen? – Louise Endre-Tovi, neonatolog Karolinska Universitetssjukhuset
 • Etiska aspekter vid prematur födsel kring viabilitetsgränsen– Göran Hermerén, professor emeritus i medicinsk etik, Lunds Universitet
 • Föräldrars perspektiv på information pre- och postnatalt angående prognos – Föräldraförening för prematurfödda barn

12.30–13.30 Lunch & Sponsorutställning

13.30–15.15 När blir ett foster eller ett nyfött barn en autonom människa?
Samt det kliniska scenariot

Moderatorer: Louise Endre Tovi & Sverker Ek

 • Uppkomsten av medvetandet – Hugo Lagercrantz, professor emeritus, Neonatolog, Karolinska Institutet
 • Obstetrikers perspektiv på handläggning vid extrem prematuritet – Nadine Raab, obstetriker, Umeå Universitetssjukhus
 • Det akuta omhändertagandet & vård på Neonatalen -moraliska svårigheter – Marco Bartocci, PhD, neonatolog, ordförande i etiska rådet, Karolinska Universitets-sjukhuset & Erik Normann, Neonatolog, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

–     Reflektioner kring prioriteringsplattform inom perinatologi: ska vård av barn
födda i vecka 22 och 23 prioriteras? – Erik Gustavsson, universitetslektor i
tillämpad etik, Linköpings Universitet

15.15–15.30 Kaffepaus

15.30–17.30 Paneldebatt

Moderatorer: Sissel Saltvedt & Marco Bartocci

 • Patientfall kring handläggning av extrem prematur födsel
  Mentometer – Planeringsgruppen samt föreläsare

17.30 AW på Haga Bottega, Carolina Tower