Filmtips! Breathing is Life

Publicerad
2023-11-15 08:29:49
Skribent
Pontus Challis

Breathing is Life. En fin film om utvecklingen av neonatalvård i de nordiska länderna de senaste 30 åren: återupplivning med rumsluft, Surfactant, CPAP, INSURE, antenatala steroider och familjecentrerad vård.

Finns att se på www.curosurf.se