ST-dag Tema Infektioner 27 oktober 2021

Publicerad
2021-07-05 16:01:59
Uppdaterad
2021-09-08 20:29:25
Skribent
kerstinallvin

Program är nu klart, välkomna!

  • 8:00 Studierektorsgruppen – info/uppstart av dagen
  • 8:30 Andreas Ohlin, Örebro – Antibiotika vid neonatal sepsis
  • 10:15 Fika
  • 10:45 Magnus Domellöf, Umeå – Nutrition vid kritisk sjukdom
  • 11:45 Lunch
  • 13:00 Hanna Hobell, Stockholm – CMV i neonatalperioden
  • 14:30 eftermiddagsfika
  • 15:00 Federico Nasta, Östersund/Umeå – Infektionssjukdomar hos mamma, neonatal handläggning

Slut ca kl 16.

forum Kommentarer

Kommentera