Multivitamin Unimedic restnoterat

Publicerad
2020-07-01 13:20:09
Skribent
anderselfvin

Multivitamin Unimedic är restnoterat till och med v 35.

Se här: Multivitamindroppar 2020 för information och förslag till åtgärder.

Det finns olika produkter man kan välja som ersättning under tiden som Multivitamin Unimedic ej finns tillgänglig. Ett förslag är Abidec Multivitamin drops som används inom neonatalvården i Storbritannien.

Föreslagen dosering till nyfödda av Abidec Multivitamin drops är 0,6 ml x1 till prematurfödda och 0,3 ml x1 till fullgångna barn. Det kommer inom kort att publiceras en instruktion i ePed kring detta.

Se informationen ovan angående licensansökan mm.

Hälsningar Anders Elfvin sekreterare Svenska Neonatalföreningen

forum Kommentarer

Kommentera