Nationell rekommendation för jämlik och patientsäker vård i hela landet, framtagen av Svenska Neonatalföreningens arbetsgrupp för transporter och centralisering april 2019

Publicerad
2019-05-02 00:34:00
Uppdaterad
2019-05-02 00:34:20
Skribent
anderselfvin

Nationell rekommendation för jämlik och säker vård i hela landet, framtagen av Svenska Neonatalföreningens arbetsgrupp för transporter och centralisering april 2019: Nationell rekommendation SNF TransCent april 2019 Bakgrund: Bakgrund till dokumentets tillblivelse

forum Kommentarer

Kommentera