Rubrik saknas

Publicerad
2017-08-23 00:48:48
Uppdaterad
2019-09-07 12:28:39
Skribent
Béatrice Skiöld

Många av er har säkert noterat debatten i media angående neonatal HLR i samband med sen abort efter vecka 22+0.

Neonatalföreningen rekommenderar inte neonatal HLR i samband med abort. Våra nationella konsensusriktlinjer från 2016 handlar om prematurförlossningar och inte om abortsituationen. Enligt riktlinjerna bör man ”överväga” HLR från vecka 22+0 men det står också att vi ska väga in föräldrarnas önskemål. I fallet sen abort är ju moderns önskemål uppenbara och måste respekteras. Sen får ju abort inte utföras då fostret är viabelt så situationen bör inte uppstå. Och neonatolog bör inte kallas till en abort, vilket skedde i det aktuella fallet som har diskuterats i massmedia.

Fallet som presenterats i media sätter fingret på oklarheter om reglerna kring sena aborter, vilket kan leda till olyckliga konsekvenser. Socialstyrelsens rättsliga råd och SFOG har hittills haft olika syn på detta och det är angeläget att dessa regler tydliggörs och att rutinerna förbättras. Vi har fått signaler om att en sådan process nu är på gång.

Den enda uppgift som vi i Neonatalföreningen har när det gäller sena aborter är att förse Rättsliga rådet med uppdaterad information om  när barn kan anses vara viabla eller ”livsdugliga” enligt lagtexten. Detta är i nuvarande praxis satt till 22+0, vilket överensstämmer med våra nationella riktlinjer om handläggning av extremt prematurfödda.

Vi kommer att ta upp detta till öppen diskussion på vårt årsmöte i höst.

/Styrelsen

Edit 2019-09-07: Den ursprungliga rubriken “Neonatal HLR har ingen plats vid beviljade sena aborter” är borttagen efter diskussioner i styrelsen.

forum Kommentarer

 • Styrelsen konstaterar att konsensusdokumentet som beskriver handläggningen av nyfödda barn inte handlar om abortsituationen, vilket naturligtvis är helt rimligt. Sedan följer två meningar som ändå utgår från dokumentet för att konstruera en riktlinje för vår handläggning i abortsituationen, och denna styr även rubriksättningen. Är konsensusdokumentet tillämpligt vid abort eller inte? Bristen på logik belyser svårigheten i sakfrågan, den situation som inte ska inträffa, och som följts av ett kaos av uttalanden som i flera fall tappat fokus och anständighet.

  Vår mening är att vi i detta läge måste sansa oss. Vi behöver visa respekt och medkänsla med de patienter, barnmorskor och läkare som blivit offer i denna typ av händelser, oavsett vilka bedömningar/åtgärder som gjorts i en situation som inte skulle kunna hända. Många som varit tidiga att döma vet sannolikt inget om de specifika fallen. Vi ser fram emot en konstruktiv lösning som innebär att aborten sker på sådant sätt att det aldrig uppstår anledning att tillkalla barnläkare.

  Erik Normann, Fredrik Ahlsson, Eva Albinsson, Sofia Arwehed, Ann Edner, Uwe Ewald, Torgny Norsted, Fredrik Serenius, Richard Sindelar, Gunnar Sjörs, Linda Wallström, Johan Ågren.

  Erik Normann

  , 27 augusti, 2017 |
  • Vi håller helt med Erik Normann et al att den besvärliga situationen som en neonatolog ställs inför när han/hon kallas till en sen abort efter vecka 22, absolut måste undvikas. Neonatalföreningen kommer inom kort att träffa SFOG och Socialstyrelsen för att diskutera hur rutinerna kring sen abort kan förbättras för att förhindra att neonatologer och annan personal hamnar i denna typ av svåra situationer.

   Bästa hälsningar,

   Magnus Domellöf /ordförande Svenska Neonatalföreningen

   Béatrice Skiöld

   , 2 september, 2017 |

Kommentera