Marshall Klaus har avlidit

Publicerad
2017-08-17 14:32:30
Skribent
Béatrice Skiöld

En av neonatologins stora pionjärer och banbrytare – Marshall Klaus – har avlidit. Han var ledande barnläkare i USA och världen. Han var redaktör för ”Care of the High-Risk Neonate” (första upplagan kom 1973). Boken (”the red book of neonatology”) har varit lärobok för många av oss i den numera något äldre generationen. Marshall Klaus var tidigt intresserad av familje-centrerad vård och tog intryck från Europa genom att introducera rooming-in i USA. Han introducerade också ny kunskap om och skrev flera böcker om betydelsen av ”doulas” och ”bonding at birth”. Han sägs ha varit en utmärkt föreläsare och beskrivs som en mycket kreativ och social person (jag träffade honom aldrig). Matshall Klaus var huvudsakligen verksam vid Stanforduniversitet i USA. Han blev 90 år.

Mikael Norman, MD, PhD
Professor, Division of Pediatrics, CLINTEC, Karolinska Institutet
Consultant, Department of Neonatal Medicine, Karolinska University Hospital