ST-NEO utbildning. Neonatal kirurgi

Datum: 2024-03-21


ST-utbildning i Barnkirurgi. Hålls via länk från Göteborg. Kl.12.00-16.30. Programmet kommer att innehålla övre och nedre gastrointestinal kirurgi, urologi samt NEC och tarmsvikt. Föreläser gör Helena Borg och Sara Persson med flera.

Definitivt program och länk kommer senare.