ST-dag Tema Infektioner

Datum
2021-10-27

Preliminärt program:

Neonatal sepsis

Nutrition vid kritisk sjukdom

Neonatal CVM

Neonatal handläggning vid potentiellt smittsam virussjukdom hos mamman

forum Kommentarer

Kommentera