SNQs 20:e användardag, torsdag 18 mars 2021.

Datum
2021-03-18

SNQs 20:e användardag går av stapeln torsdag 18 mars 2021. Mötet kommer genomföras virtuellt utan deltagaravgift.

Programmet kommer att ha fokus på:
– Föräldraenkäten – innehåll, svar och förbättringsinitiativ utifrån svaren.
– Vidare kommer resultaten av två nationella forsknings- och kvalitetsprojekt utgående från SNQ att presenteras: 2-årsuppföljningen av barn födda före 27:e graviditetsveckan 2014-2016 samt perinatala utfall av COVID-19.
– Dessutom kommer professor Haresh Kirpalani (Canada/USA) gästföreläsa.
– Slutligen har tid avsatts för presentationer av lokala/regionala förbättringsarbeten och Årsrapporten, samt frågor kring SNQ.

Anmälan görs via hemsidan: www.snq.se

forum Kommentarer

Kommentera