SK-Kurs Underburenhet, 19-23 april 2021 i Sthlm

Datum
2021-04-19 - 2021-04-23

Kursnummer: 21.9.10.1
Kursort:
Stockholm
Ansökningsperiod:
Andra halvan av augusti till och med den 1 oktober 2020.
Kursens startdatum: 2021-04-19
Kursens slutdatum: 2021-04-23
Antal kursplatser:
24
Turordning:
Rak turordning
Prioriterade målgrupper:
Neonatologi

Neonatologi utgör den största enskilda verksamheten inom pediatriken och står för ca 25% av den del av pediatriken som är sjukhusbunden. I Sverige föds årligen över 100.000 barn och cirka 10 % av dessa barn har behov av akut neonatalvård. Många nyfödda barn är initialt i behov av ett kvalificerat omhändertagande. Barn som har haft problem under neonatalperioden fortsätter senare i livet att behöva sjukvården i större utsträckning än fullgångna barn.

Kursen ger genom teoretiska föreläsningar under förmiddagarna och med lärartäta praktiska övningar, simuleringsträning och gruppdiskussioner på eftermiddagarna, kunskaper om neonatal underburenhet och dess komplexa diagnoser. Kursen innehåller perinatal fysiologi och sjukdomar kopplade till den normala eller komplicerade förlossningen, underburenhet, neonatal HLR, andningssjukdomar, neurologiska komplikation och uppföljning, kardiologiska komplikationer, nutrition, infektioner. Även etiska diskussioner och etiska principer kopplade till extrem underburenhet kommer diskuteras. Övningar i HLR och “procedures” inom neonatologin behandlas/övas under de praktiska momenten.

ANMÄLAN

forum Kommentarer

Kommentera