SK-kurs Basal neonatologi för blivande barnläkare, 1-5 feb 2021 Sthlm

Datum
2021-02-01 - 2021-02-05

Kursnummer: 21.5.16.1
Kursort:
Stockholm
Ansökningsperiod:
Andra halvan av augusti till och med den 1 oktober 2020.
Kursens startdatum: 2021-02-01
Kursens slutdatum: 2021-02-05
Antal kursplatser:
28
Turordning:
Omvänd turordning
Prioriterade målgrupper:
Barn- och ungdomsmedicin

Neonatologi utgör den största enskilda verksamheten inom pediatriken och står för ca 25 % av den del av pediatriken som är sjukhusbunden. I Sverige föds årligen över 100 000 barn och cirka 10 % av dessa barn har behov av akut neonatalvård. Många nyfödda barn är initialt i behov av ett kvalificerat omhändertagande. En alltmer långtgående specialisering gör att neonatalverksamheten dagtid sköts av specialister i neonatologi. Under två tredjedelar av dygnet vilar ansvaret dock ofta primärt på ST-läkare och specialister i allmänpediatrik. På de flesta kliniker blir ST-läkare snabbt verksamma i jourverksamheten, varför det är nödvändigt att de har adekvat kunskapsnivå för att klara detta åtagande. Behovet av såväl teoretisk som praktisk utbildning är stort och det är viktigt att denna förläggs tidigt under ST-tjänstgöringen.

På många delar av landet är specialister inom barn och ungdomsmedicin ansvariga för neonatalvården. Barn som har haft problem under neonatalperioden fortsätter senare i livet att behöva sjukvården i större utsträckning. Kunskap inom neonatologi behövs för att kunna förutse barnens behov senare under uppväxten.

Kursen ger genom teoretiska föreläsningar under förmiddagarna och med lärartäta praktiska övningar, simuleringsträning och gruppdiskussioner på eftermiddagarna. Kursen innehåller perinatal fysiologi och sjukdomar kopplade till den normala eller komplicerade förlossningen, underburenhet, neonatal HLR, andningssjukdomar, neurologiska komplikation, kardiologiska komplikationer, nutrition, infektioner, metabola sjukdomar, genetiska tillstånd och vanlig nyföddhets problematik inklusive psykosociala problem omkring det nyfödda sjuka barnet.

ANMÄLAN

forum Kommentarer

Kommentera

event Kurser

event Möten