UPPSKJUTEN till v.5 2022: SFOG Fortbildningskurs Perinatologi (EJ 20 Sep – 22 Sep)

Datum
2021-09-20 - 2021-09-22

För anmälan vänligen kontakta kursledningen direkt: ylva.vladic-stjernholm@sll.se

Kursledning: med dr Marija Simic, med dr Beatrice Skiöld och docent Ylva Vladic Stjernholm.

Kurstid: 20-22 sept 2021 (vecka 38).

Kursort: Digitalt

Målgrupp: Specialister i Obstetrik och gynekologi samt Neonatologi, 30 deltagare.

Program: Kursen innehåller föreläsningsmoment om den intrauterina miljöns och nutritionens betydelse för graviditetsutfall och framtida hälsa, fosterinfektioner och peripartal asfyxi. Interkurrenta sjukdomars konsekvenser för mor och barn belyses t ex diabetes, psykisk ohälsa, hjärtsjukdom, hypertensiv sjukdom, liksom intrauterin tillväxthämning, excessiv fostertillväxt och för tidig förlossning.

Betydelsen av interdisciplinärt teamarbete betonas.

I kursen ingår fallseminarium där etiskt och vetenskapligt synsätt belyses.

Examination: För godkänd kurs krävs 100% närvaro och aktivt deltagande i avslutande interaktivt seminarium med fallreferat.

Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna ha fördjupade kunskaper om den intrauterina miljöns och nutritionens betydelse för graviditetsutfall och framtida hälsa, interkurrenta sjukdomars konsekvenser för mor och barn, avvikande fostertillväxt, neonatal asfyxi, betydelsen av ett etiskt förhållningssätt och fungerande interdisciplinärt samarbete. Deltagarna ska kunna handlägga interkurrenta sjukdomar i samband med graviditet och förlossning samt hotande för tidig förlossning.

Prel schema hittar ni HÄR.

forum Kommentarer

Kommentera

event Kurser

event Möten