Prechtl General Movement Assessment (GMA) – Stockholm

Datum: 2022-06-07 - 2022-06-10


Kurs i bedömning av spädbarnets motorik med hjälp av Prechtl General Movement Assessment (GMA).

Kursen ges på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm den 7-10 juni 2022 och vänder sig till olika kliniska professioner som ser spädbarn med risk för avvikande motorisk och neurologisk utveckling: neonatologer, barnneurologer, fysioterapeuter/sjukgymnaster, sjuksköterskor, arbetsterapeuter mfl.

För mer information v.g. kontakta:

maria.ortqvist@ki.se

forum Kommentarer

Kommentera

event Kurser

event Möten