Neonatalregistrets användardagar 12-13 mars 2020

Datum
2020-03-12 - 2020-03-13

Årets teman är: “Neonatal uppföljning”, “Surfaktantbehandling”, “Fostermedicin” och ”Probiotika”. Årsrapporter från Svenska och Danska Kvalitetsregistren kommer också att presenteras, liksom lokala förbättringsarbeten och kvalitetsregisterstudier från Finland. Slutligen ges som vanligt utrymme för feedback och diskussion om hur SNQ kan förbättras. Ingen anmälningsavgift och  övernattning ingår. Tid: 12–13 mars 2020, Plats: Radisson Blu Arlanda hotell.

Anmälan görs här: https://www.trippus.net/snq_2020 och programmet hittar du här

forum Kommentarer

Kommentera