Kurs i transportmedicin

Datum: 2024-02-07 - 2024-02-08


Allmän information
Kursen arrangeras av Swepiq transport, en tvärprofessionell arbetsgrupp som utgår från ett SNQ projekt.
Syftet med kursen är att ge en grundläggande utbildning och orientering i neonatal transportmedicin (”grönt kort” i neonatal transportmedicin).
Antal platser är begränsad till 20 personer och i händelse fler än 20 personer ansöker gör Swepiq-transportgruppen ett urval. Vi strävar efter nationell spridning och jämn fördelning mellan professioner.

Plats
Länssjukhuset i Kalmar, Kompetenscentrum, KC, Hus 2 Plan 9
Tid
7/2 9.30 – ca 21.00, 8/2 08.00 – 16.00.

För mer info se: KURS I NEONATAL TRANSPORTMEDICIN Kalmar 2024

event Kurser

event Möten