Kurs i Perinatal immunhematologi, SFOG Fortbildningskurs HT 2019

Datum
2019-11-14 - 2019-11-15

Kurs i Perinatal immunhematologi

Kursledning: Eleonor Tiblad, Emöke Deschmann, Kajsa Bohlin, Agneta Wikman, Gunilla Ajne och Peter Lindgren

Kurstid: 14 – 15 november 2019

Kursort: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm

Avsedd för: 40 läkare inom Obstetrik, Fostermedicin, Neonatologi och Transfusionsmedicin med intresse för perinatal immunohematologi och graviditetsimmunisering.

Program: Kursen syfte är att förmedla nuvarande kunskapsläge och evidens vid erytrocytimmunisering och trombocytimmunisering under graviditet och den neonatala perioden. Evidensbaserad behandling vid hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödda samt vid allvarlig neonatal trombocytopeni kommer att diskuteras. Det tvärdisciplinära samarbetet vid den perinatala perioden är central i kursinnehållet för prevention och diagnostik av tillstånden samt behandling med erytrocyttransfusion, trombocyttransfusion och plasmaprodukter. Grundläggande kunskaper avseende användning av blodprodukter inom perinatologin kommer att förmedlas.

Examination: Kursexamination sker via tvärdisciplinära interaktiva diskussioner och

kunskapsreflektion.

Mål: Efter genomgången kurs förväntas deltagarna kunna identifiera och handlägga de kvinnor, foster och nyfödda barn inom de områden som ingår i kursprogrammet samt tillämpa det tvärdisciplinära samarbetet vid sin arbetsplats. Deltagare kommer att ha god kunskap om indikationer, men också risker vid användning av blodprodukter inom perinatologin. Därutöver skapa kontakt och nätverk för framtida samarbete kring kliniska patientsituationer.

CME-poäng: 16

Kursavgift: 5000 kr exklusive moms (lunch och kaffe/the f.m. + e.m. ingår)

Kursanmälan: Via SFOGs hemsida (www.sfog.se) – Utbildning – SFOG Fortbildningskurser. Sista anmälningsdag 2019-05-30, därefter i mån av plats.

Kontaktperson: kurssekreterare Cecilia Jansson, cecilia.ma.jansson@sll.se

Kursbeskrivning Perinatal immunohematologi HT 2019, final

forum Kommentarer

Kommentera