KURS I NEONTAL TRANSPORTMEDICIN Växjö 9-10 mars 2020

Datum
2020-03-09 - 2020-03-10

Inbjudan till en två dagars kurs i Neonatal transportmedicin i Växjö 9-10 mars 2020

Syftet med kursen är att ge en grundläggande utbildning och orientering i neonatal transportmedicin (”grönt kort” i neonatal transportmedicin). Kursen vänder sig i första hand till de personer/mindre enheter som sällan utför neonatala transporter men som ändå ibland nödgas utföra transporter av sjuka nyfödda barn mellan vårdenheter.

Antal platser är begränsad till 20 personer och i händelse fler än 20 personer ansöker gör Swepiq-transportgruppen ett urval. Vi strävar efter en nationell spridning, jämn fördelning av profession och kön samt personer från enheter som sällan gör transporter och då i första hand markburna transporter.

Plats 

Centrallasarett Växjö, Kliniskt träningscenter, KTC Hus D, plan 3 plan

Tid 

9 -10 mars 2020 Må 9.30 – ca 21.00, Ti 08.00 – 16.00.

Kursavgift 

Kursavgiften 5000 kr.

Kursavgiften inkluderar fika, lunch och kursmiddag, men inte resa och boende.

Ansökan 

 Sista ansökningsdag: 2020-01-15 

 Besked angående antagning lämnas 2020-01-20 

 Ansökan mailas till Johannes.berg@pediatri.umu.se

Se bifogad fil: INBJUDAN KURS I NEONTAL TRANSPORTMEDICIN Växjö 9 – 10 MARS 2020

forum Kommentarer

Kommentera