Kurs i Neonatala intensivvårdstransporter

Datum: 2023-12-07 - 2023-12-08


Två dagars kurs i Neonatala intensivvårdstransporter  

Kursen arrangeras av Swepiq transport, en tvärprofessionell arbetsgrupp som utgår från ett SNQ projekt.

Syftet med kursen är att ge kunskap om neonatala intensivvårdstransporter mark- och luftburet.

Kursen vänder sig till läkare och sjuksköterskor verksamma inom neonatal intensivvård.

För mer information se broschyr KURS NEONATALA INTENSIVVÅRDSTRANSPORTER Arlanda 2023 1

event Kurser

event Möten