En dag om Barn och Läkemedel

Datum
2019-05-23

Program (se även här )
• Hur bidrar myndigheten till ökad kunskap?
• Intravenös vätskebehandling av barn
• Best practice – Eped
• Uppföljning av barns läkemedelsanvändning
• Aktuellt kring barns läkemedel

Målgrupp: Sjuksköterskor, läkare, farmaceuter och andra som kommer i kontakt med barn
och läkemedel.

Var: Läkemedelsverket, Hubben, Uppsala Science Park, Dag Hammarskjölds väg 42,
751 03 Uppsala. Anmäl dig i receptionen.

Arrangörer: Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RfB), Intresseföreningen för Barn och
Läkemedel (BOL), Barnläkarföreningen och Läkemedelsverket.

Kontaktpersoner: Birgitta Kerstis, RfB, birgitta.kerstis@mdh.se,
Elin Kimland, Läkemedelsverket, elin.kimland@lakemedelsverket.se. Tel: 018-17 47 67.
Anmälan sker till Birgitta Kerstis, RfB, e-post: birgitta.kerstis@mdh.se. Ange namn, e-post,
yrke, om du är eller vill bli medlem i RfB eller BOL samt eventuell allergi.

Anmäl dig före den 1 maj!

forum Kommentarer

Kommentera