Att lägga in, ta ut och använda data Neonatalregistret SNQ bjuder in alla intresserade till en användar-workshop.

Datum
2019-10-14

Att lägga in, ta ut och använda data

Neonatalregistret SNQ bjuder in alla intresserade till en användar-workshop.
Tid: 14 oktober 2019, kl. 10-16.

Plats: Nya Karolinska i Solna (Stockholm)
Målgrupp: all personal (läkare, sjuksköterskor, barn- och undersköterskor, sekreterare, chefer, vårdutvecklare m.fl) som arbetar med eller kommer arbeta med registret.

Lärandemål:
Efter workshopen förväntas deltagarna ha
1. god kunskap om neonatalregistrets innehåll, möjligheter och begränsningar
2. förmåga att:
– mata in data i SNQreg på ett enkelt och effektivt sätt
– använda SNQreg som underlag för epikris
– att ta ut egna data och göra egna presentationer i Excel
3. känna till hur registerdata har använts för kvalitetsförbättring, verksamhetsstyrning och forskning

Anmälan före 1/10 till: kristina.i.jonsson@sll.se
Kostnad: utbildningen är avgiftsfri.
Förberedelser/medtag: varje deltagare behöver ha med laptop-dator (glöm ej el-sladd), förberedd för in-log i SNQ och med Excel-program installerat.

Program finns här

forum Kommentarer

Kommentera