39:e Svenska Perinatalmötet 24-25 oktober 2019 Stockholm

Datum
2019-10-24 - 2019-10-25

Svensk Förening för Perinatalmedicin har glädjen att inbjuda till det 39:e Svenska Perinatalmötet den 24-25 oktober 2019. Mötet kommer att hållas i Svenska Läkaresällskapets lokaler på Klara Östra Kyrkogata i Stockholm.

Årets möte kommer att ha två teman: Migration och Inflammation. Uppdaterat program med talarordning för fria föredrag finns här  OBS! För er som ska resentera under fria föredrag; se talarordning i programmet.

I anslutning till mötet hålls den 23 oktober en ST-dag för ST-läkare i neonatologi. Utbildningen kommer att hållas på Karolinska Universitetssjukhuset.

Anmälan till mötet är nu öppen. Länk till anmälan finns här

Vi ser fram emot ett riktigt bra möte, och hoppas på att många vill medverka genom att presentera egna forskningsresultat. Vi uppmuntrar till att sända in abstracts till e-post: ann-charlotte.wikzen-fjall@sll.se Deadline för att skicka in abstract är förlängt till den 8 oktober 2019.

Abstract kan vara på svenska eller engelska. Det ska vara kortfattat och ge en klar bild av studiens bakgrund, metoder, resultat och slutsatser.

Varmt välkomna med er anmälan och abstract för egen presentation.

Hälsningar Styrelsen