1-dagsutbildning i kvalitetsförbättring enligt EPIQ, Baltimore

Datum
2019-04-30

Härmed inbjuds samtliga regioner att sända deltagare till en endagsutbildning/workshop i quality improvement enligt den kanadensiska modellen ”EPIQ (Evidence-based Practice for Improving Quality)”

Om kursen:
Kursarrangör: MICare (Maternal Infant Care), Canada
Kursledare:  Kalid Aziz (University of Alberta) och Prakesh Shah (Universiyt of Toronto).
Kursinnehåll: Workshop där föreläsningar varvas med att man arbetar under handledning (en för varje grupp) i grupper om 5-6 personer. Språk: engelska.
“By the end of this workshop you should be able to:
– Plan a quality improvement project using the 10 stesp to Quality Improvement
– Explain your work using EPIQ Aim and Change Forms
In preparation for the workshop (optional):
– Think about an opportunity for improvement that you and your team might work on (as a simulated exercise) during the workshop.”

Plats: Baltimore, USA i samband med de amerikanska barnläkardagarna (PAS 2019; https://2019.pas-meeting.org/about/ ).
Tid: tisdag 30 april (sista dagen på PAS) 2019 kl 13-18.
Antal kursdeltagare: max 32 (4-6 per region + representanter för Neonatalföreningen, styrgrupp).
Finansiering: SNQ-SLL-anslaget täcker kostnad för deltagare (resa, hotell, kursavgift) upp till 10 000kr per person.
Kursen vänder sig i första hand till läkare, sjuksköterskor/barnmorskor, forskare, chefer, med intresse för arbete med kvalitetsförbättring, med fördel till den som redan har viss tidigare erfarenhet inom området.

För fortsatt planering önskar jag en intresseanmälan (antal personer) från regionansvariga och Neonatalföreningen före månadsskiftet, definitiv anmälan (namn) innan 15 dec: mikael.norman@ki.se

Mikael Norman, MD, PhD, Professor, registerhållare SNQ

forum Kommentarer

Kommentera