Film tips: Preemie Voices 2024

Preemie Voices 2024 är en vacker liten film som följer upp med deltagarna från boken Preemie Voices, tio år senare. Filmen återvänder till samma prematurer för att höra hur deras liv har förändrats när de nu har nått fyrtioårsåldern.

Filmen ger en gripande och ärlig inblick i deras livsresor. Från förlusten av föräldrar och äktenskap till framgångar i karriären och födseln av barn, delar dessa individer modigt med sig av sina erfarenheter. Det ges en unik möjlighet att se hur livet utvecklats för personer som föddes som prematura spädbarn i slutet av 1970-talet. De föddes alltså innan antenatala steroider, surfaktant användes, eller ROP kunde behandlas framgångsrikt.

Filmen är ca 30min lång och är gratis att se på youtube: https://youtu.be/pfQTy0xGtEs?si=JOq-qMGUsE-OUxhv


Publicerad
2024-07-04 av Pontus Challis