39:e Svenska Perinatalmötet 24-25 oktober 2019 Stockholm

Publicerad
2019-06-11 14:05:59
Uppdaterad
2019-10-02 11:07:24
Skribent
anderselfvin

Svensk Förening för Perinatalmedicin har glädjen att inbjuda till det 39:e Svenska Perinatalmötet den 24-25 oktober 2019. Mötet kommer att hållas i Svenska Läkaresällskapets lokaler på Klara Östra Kyrkogata i Stockholm.Årets möte kommer att ha två teman: Migration och Inflammation. Program finns under rubriken kalender

I anslutning till mötet hålls den 23 oktober en ST-dag för ST-läkare i neonatologi. Utbildningen kommer att hållas på Karolinska Universitetssjukhuset.

Anmälan till mötet är nu öppen. Länk till anmälan finns här: http://www.trippus.net/deltagare_perinataldagarna19

Vi ser fram emot ett riktigt bra möte, och hoppas på att många vill medverka genom att presentera egna forskningsresultat. Vi uppmuntrar till att sända in abstracts till e-post: ann-charlotte.wikzen-fjall@sll.se Deadline för att skicka in abstract är förlängt till den 8 oktober 2019. Abstract kan vara på svenska eller engelska. Det ska vara kortfattat och ge en bra bild av studiens bakgrund, metoder och slutsatser.

Varmt välkomna med er anmälan och abstract för egen presentation.

forum Kommentarer

Kommentera