Stockholm Conference on Ultra-Early Intervention / Nordic NIDCAP network meeting

Publicerad
2015-02-11 10:51:26
Skribent
Stefan Johansson

Den 6:e Stockholms-konferensen handlar om evidensbaserad (ultra)-tidig intervention/behandling för nyfödda med ökad risk för störd psykomotorisk utvecklin. De tidigare konferenserna har mer i detalj beskrivit de olika metoderna och dess långsiktiga konsekvenser.

Detta år kommer konferensen fokusera på de olika interventionsprogrammens likheter, skillnader, kostnadseffektivitet och möjligheterna att utöka tillgången/utbildningen av behandlare och därmed öka förutsättningarna att flera får tillgång till dessa evidensbaserade behandlingsmetoder.

Därefter kommer konferensen att diskutera om behandlingsprogrammens likartade grunder och gemensamma utmaningar skulle motivera skapande av ett European neurodevelopmental training consortium.

Nordic NIDCAP network meeting kommer i år att fokusera på två områden: Family Infant Neurodevelopmental Education (FINE) som är ett nyutvecklat utbildningsprogram och NIDCAP Nursery Certification Program (NNCP). Dessutom kommer vi som vanligt ha tid till allmän diskussion om våra utmaningar och framgångar under året.

Klicka här för att läsa mer om mötena.

label early intervention, NIDCAP

forum Kommentarer

Kommentera