Lilla barnets fond utlyser forskningsanslag

Lilla barnets fond utlyser inför 2015 projekt- och doktorandanslag för klinisk forskning, translationell forskning och grundforskning i Sverige kring fostrets och det nyfödda barnets hälsa. Anslag kan sökas för biomedicinsk forskning inom neonatologi och fostermedicin (inkluderande biologi, epidemiologi, diagnostik och behandling) och för vårdvetenskaplig och psykosocial forskning inom det perinatala området.

Projektanslag beviljas under ett år. Behörig att söka projektanslag är disputerade forskare (inkluderande bl.a. läkare, biomedicinare, kuratorer, psykologer, sjuksköterskor och barn-morskor) som är verksamma vid svensk högskola eller universitet.

Doktorander, som är registrerade för forskarstudier vid ett svenskt universitet, kan söka bidrag i form av doktorandanslag för projektfinansiering eller doktorandmånader. I ansökan skall framgå tidpunkt för registrering, ev. halvtidskontroll, huvudhandledare och planerad tid för disputation. Till ansökan fogas även ett handledarintyg.

För ansökan om forskningsstöd till 2015 har Stockholms läns landsting upplåtit sin web-baserade ansökningsportal. Ansökningsperioden startar 27 juni 2014 och en komplett ansökan ska vara insänd i ansökningssystemet www.forskningsstod.sll.se senast den 28 augusti 2014 klockan 16.00. Eventuella frågor skickas till info@lillabarnet.se.

Anslagsbeslut meddelas de sökanden senast den 1 oktober 2014. Bidrag utdelas preliminärt i samband med Perinataldagarna, den 23 oktober 2014 på Svenska Läkaresällskapet.

Läs mer på hemsidan för Lilla barnets fond.
Du kan också hämta de fullständiga anvisningarna genom att klicka här.

label anslag , Lilla barnets fond , perinatalmötet


Publicerad
2014-06-30 av Stefan Johansson

forum Kommentarer

  • OBS att ansökningstiden till Lilla barnets fond har blivit lite ändrad (2 timmar), deadline är 28 augusti 2014 kl 18.00.
    mvh Lena Hellström-Westas, ordf i LBF forskningsnämnd

    Lena Hellström-Westas

    , 3 juli, 2014 |

Kommentera